Duyurular
Ana Sayfa / Sözleşmeli Er / 2018 Sözleşmeli Er Başvuru Alımı Ve klavuzu
sözleşmeli er

2018 Sözleşmeli Er Başvuru Alımı Ve klavuzu

2018 Sözleşmeli Er Başvuru Alımı Ve klavuzu

Değerli Adaylar;
Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru
yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve
sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Sizde en az ilköğretim mezunu
olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar)
ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli
Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

sözleşmeli er

Sözleşmeli Erbaş ve Er;

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları
görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu
esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Özlük Hakları;

(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş
ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere
verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını
kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi
kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve
erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları
taşımaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan
nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı
izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret
izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk
ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve
su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni
verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde
vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik
destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi
ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve
dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları
durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.

 

Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak
ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını
bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman
erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,
(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis
edilmemiş olmak,
(13) Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde
bulunmak,
(14) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,
-5-
(15) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

Başvuru Klavuzu : TIKLA

Başvuru Linki : TIKLA

İlginizi Çekebilir!

2021 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılı  2.Dönemi gerçekleşecek olan  sözleşmeli er alımı başvurularını başlattı. Başvurular Personel …

1 Soru Var!

  1. ben askerliği bitireli 7sene oldu hangisi olursa başvuruları sabırsızlıkla bekliyorum numaram 5373939556

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir